Hướng dẫn xem camera UNV trên máy tính

Hướng dẫn cài đặt camera UNV trên máy tính

1. Tải phần mềm xem camera UNV trên máy tính

Bạn chọn phiên bản phần mềm EZStation để tải cho phù hợp và sử dụng :

 • Tải phần mềm xem camera UNV trên máy tính chạy Window 64 bit
 • Phần mềm xem camera UNV trên máy tính Window 32 bit
 • Phần mềm xem camera UNV trên máy tính MAC

2. Hướng dẫn cài đặt camera UNV

Sau khi bạn tải xuống EZStation và cài đặt phần mềm xem camera UNV trên máy tính bạn tiến hành mở phần mềm.

 • Đăng nhập phần mềm : admin, mật khẩu mặc đinh phần mềm 123456
  • Chọn Auto Login/Remember Password ( Tự động đăng nhập )
Hướng dẫn xem camera UNV trên máy tính
Đăng nhập phần mềm EZStation trên máy tính

Chọn để hiện thị thêm các mục cần thiết trên thanh Toolbar bên trong giao diện của phần mềm

 • Device Management : Quản lí thiết bị
 • Liveview : Xem trực tiếp
 • PlayBack : Xem lại file ghi hình
Hướng dẫn xem camera UNV trên máy tính
Giao diện phần mềm camera Uniview trên máy tính

Các bước cài đặt camera UNV để sử dụng

 • Managed Device => Device => Encoding Device => Add
 • Phần mềm hỗ trợ gán thiết bị với : IP/DOMAIN và IP Segment và EZDDNS
Hướng dẫn xem camera UNV trên máy tính
Các bước cài đặt camera UNV trên máy tính

Đối với tên miền EZDDNS

 • Device Name : Đặt tên
 • Domain : Tên miền sử dụng
 • User Name : Tên đăng nhập
 • PW : Mật khẩu truy cập

Lựa chọn IP/Domain

 • Device Name : Đặt tên
 • IP/Domain : IP LAN / WAN
 • Port : HTTP Port
 • User Name : Tên đăng nhập
 • Password : Mật khẩu truy cập

Sử dụng IP Segment

 • IP Start : Nhập vào địa chỉ IP bắt đầu
 • IP End : Nhập vào địa chỉ IP kết thúc
 • User Name : Tên đăng nhập
 • PW : Mật khẩu

Thiết bị đã kết nối sẽ có trạng thái (Status – Online ) như hình dưới:

 •   : Chỉnh sửa thông tin thiết bị
 •  : Truy cập thiết bị qua trình duyệt Web
 •  : Khởi động lại thiết bị
Hướng dẫn xem camera UNV trên máy tính
Cấu hình thông số camera UNV trên máy tính
 •  : Biểu tượng cài đặt ( Image , Encoding , OSD )
Hướng dẫn xem camera UNV trên máy tính
Cài đặt thông số hình ảnh camera Uniview

Dịch Vụ Đám Mây EZCloud

 • Bạn vào Device Management => Device => Cloud Device

Đăng nhập vào bằng tài khoản chứa thiết bị thì được như hình dưới với trạng thái ( Status – Online )

 • Refesh : Cập nhật lại trạng thái của thiết bị
 • Exit : Thoát tài khoản
 • Switch Account : Đổi tài khoản
Hướng dẫn xem camera UNV trên máy tính
Cài đặt thông số Dịch Vụ Đám Mây EZCloud
 • Device Detail : Gán thêm , chia sẻ , sửa , xóa thiết bị đầu ghi NVR và IPC
Hướng dẫn xem camera UNV trên máy tính
Dịch Vụ Đám Mây EZCloud Camera Uniview
 • Live View: Giao diện xem trực tiếp camera UNV
Hướng dẫn xem camera UNV trên máy tính
Giao diện xem trực tiếp camera Uniview
 • PlayBack: Giao diện xem lại camera UNV
Hướng dẫn xem camera UNV trên máy tính
Giao diện xem lại camera UNV

Video cài đặt phần mềm xem camera unv trên máy tính

 

Có thể bạn cần tìm:

Trả lời

Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo